CN / EN

新闻中心

NEWS INFORMATION

了解一下丙酸DHPPA的用途有哪些

       丙酸DHPPA主要用作食品防腐剂和防霉剂,也可用作啤酒等中黏性物质抑制剂,硝酸纤维素溶剂和增塑剂,还可用于镀镍溶液的配制、食品香料的配制以及医药、农药、防霉剂等的制造。
       用途如下:
       1、丙酸DHPPA用作有机试剂、酯化剂及增塑剂,也用于食品香料的配制。
       2、防腐剂;防霉剂;香料。
       3、也是其他许多细致化学品的中间体。
       4、主要用作食品和饲料添加剂,其次用于家药珍重草剂及医药、香料等。
       丙酸DHPPA的含量、包装及储存:
       含量为99.5%,包装完整、轻装轻卸;库房通风、远离明火、高温、与氧化剂、碱分开存放。
       转载请注明出处:www.shjiuta.com
2021/07/14 13:23:21 212 次